about us services products contacts

Předběžná sondáž
Stavba zabírá poměrně rozsáhlou plochu o výměře celkem 6 500 m2 a archeologové se proto rozhodli položit v ní nejprve tři zjišťovací sondy, které pozemek protnou západovýchodním směrem.

V pondělí 3. 12. 2007 zahájilo Muzeum města Ústí nad Labem ve spolupráci s TerraVerita s. r. o. archeologický výzkum v prostoru vymezeném ulicemi Masarykova, Moskevská a Sady B.Smetany a uličním blokem s kinem Hraničář. Na pozemku má vyrůst polyfunkční komplex CPI City Center, jehož investorem je Czech Property Investments a. s.

10.01.08
Ukončení sondáží a vyhodnocování výsledků archeologického potenciálu lokality.

03.12.07
Zahájení zjišťovacích sondáží na ploše pozemku určeného k výstavbě CPI City Center.


Vedoucí výzkumu
Vedoucím výzkumu byla určena Mgr. Eliška Mezenská, archeoložka Muzea města Ústí nad Labem.

Cílem sond bylo zjistit rozsah zachovaných archeologických terénů a míru jejich narušení novodobými aktivitami, především demolicí domů v 80. letech minulého století. Na základě výsledků sond bude rozhodnuto o velikosti a náročnosti plošného archeologického výzkumu.


Copyright © TerraVerita
designed by ďobo